Povpraševanja za projekt Podporno okolje 2023 – 2025

Povabilo k oddaji ponudbe
Izvedba podjetniškega usposabljanja "Snemanje in editiranje videev za podjetnike"
Povabilo k oddaji ponudbe
Izvedba podjetniškega usposabljanja "Pridobivanje sponzorjev"

Financiranje: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).