Konferenčni in pisarniški prostori

RR centri v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku
Center Zagorje. RCR
Zagorje
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
t.: + 386 (0)3 56 60 500
Center Trbovlje, RCR
Trbovlje
Nasipi 7, 1420 Trbovlje
t.: + 386 (0)3 56 60 500
Center Hrastnik, RCR
Hrastnik
Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik
f.: + 386 (0)3 56 60 500