Seznam aktualnih razpisov


Preverite tudi ostale razpise.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št 89/2020 dne 19.6.2020 objavil začasno zaprtje naslednjih javnih pozivov:

 • Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
 • Vavčer za patente, modele, znamke, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019,
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019,
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019,
 • Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019,
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 32/19 z dne 17. 5. 2019,
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 61/19 z dne 11. 10. 2019,
 • Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 31. 1. 2020,
 • Vavčer za digitalni marketing, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020,
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št 97/2020 dne 10.7.2020 objavil začasno zaprtje Vavčerja za prenos lastništva. Zaprtje javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) (objava v Uradnem listu RS, št. 110 z dne 14. 8. 2020, Ob-2646/20).

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019–2023)
Maksimalna višina subvencije:
100.000,00 €
Rok za oddajo vloge 1. 9. 2022
Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini
Maksimalna višina subvencije:
100.000,00 €
Rok za oddajo vloge 30. 9. 2022
Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
Maksimalna višina subvencije:
9.999,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
Maksimalna višina subvencije:
3.000,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino«
Maksimalna višina subvencije:
5.000,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Maksimalna višina subvencije:
3.000,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Maksimalna višina subvencije:
5.000,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Maksimalna višina subvencije:
5.000,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije
Maksimalna višina subvencije:
9.999,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing
Maksimalna višina subvencije:
2.500,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Maksimalna višina subvencije:
9.999,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk
Maksimalna višina subvencije:
9.999,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov
Maksimalna višina subvencije:
9.999,00 €
Rok za oddajo vloge 31. 3. 2023
Javni poziv za Vavčer za prototipiranje
Maksimalna višina subvencije:
5.000,00 €
Rok za oddajo vloge 30. 9. 2023

Upravičeni stroški
Potrebna sredstva