Zaposleni

Kontakni podatki in področje dela zaposlenih
Direktor

Sergej Garantini
t.: + 386 (0)3 56 60 500
e.: sergej.garantini@rcr-pro.eu

Poslovna sekretarka

Angela Omahne
t.: + 386 (0)3 56 60 500
e.: angela.omahne@rcr-pro.eu

Finance in računovodstvo

Jasmina Skrinjar Ključevšek
t.: + 386 (0)3 56 60 505
e.: jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-pro.eu

Vodja projektne pisarne

Aleš Zaletel
t.: + 386 (0)3 56 60 520
e.: ales.zaletel@rcr-pro.eu

Naslov

Regionalni center za razvoj
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
e.: info@rcr-pro.eu

Vodja mentorske skupine PUM-O

Simona Hodnik
t.: + 386 (0)3 56 60 508
e.: simona.hodnik@rcr-pro.eu

Mentorica v programu PUM-O

Branka Jurman
t.: + 386 (0)3 56 60 506
e.: branka.jurman@rcr-pro.eu

Mentorica v programu PUM-O

Ida Smajlagić
t.: + 386 (0)3 56 60 509
e.: ida.smajlagic@rcr-pro.eu