Zaposleni

Kontakni podatki in področje dela zaposlenih
Direktor

Sergej Garantini
t.: + 386 (0)3 56 60 500
e.: sergej.garantini@rcr-pro.eu

Finance in računovodstvo

Jasmina Skrinjar Ključevšek
t.: + 386 (0)3 56 60 505
e.: jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-pro.eu

Naslov

Regionalni center za razvoj
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
e.: info@rcr-pro.eu

Vodja mentorske skupine PUM-O+

Ida Smajlagić
t.: + 386 (0)3 56 60 509
e.: ida.smajlagic@rcr-pro.eu

Mentorica v programu PUM-O+

Branka Jurman
t.: + 386 (0)3 56 60 506
e.: branka.jurman@rcr-pro.eu

Mentor v programu PUM-O+

Emilio Urbančič
t.: + 386 (0)3 56 60 508
e.: emilio.urbancic@rcr-pro.eu