Kaj sploh je PUM-O+?

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+) je program aktivne politike zaposlovanja za opolnomočenje mlajših odraslih, katerega glavna učna metoda je projektno delo. Temeljni namen programa je razvijati vire moči za vključevanje na trg dela oziroma v izobraževanje, razvijanje poklicne identitete ter uspešna socialna integracija. Pri vsebini programa sledimo interesom mladih, saj jim želimo podati vsebine, ki jim koristijo v vsakdanjem življenju, hkrati pa so potrebne za uspešen nastop na trgu dela.

PUM-O+ je namenjen mladim od 15. do dopolnjenega 26. leta, ki:

 •  imajo status brezposelne osebe in/ali
 •  niso vključeni v izobraževanje oz. se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki vodijo v  prekinitev šolanja  in/ali
 • niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve in/ali
 • niso pridobili temeljne osnovne oz. poklicne izobrazbe.

Program je za udeležence brezplačen in poteka vse leto, od ponedeljka do petka. S prijavo oz. pogodbo o vključitvi pa imajo udeleženci pravico do povrnitve potnih stroškov in dodatka za aktivnost.

Torej, vsi mladi, ki si želite:

 • dokončati šolo in potrebujete pomoč pri učenju, opravljanju izpitov, komunikaciji s šolo,
 • skozi izkušnjo spoznati projektno delo,
 • pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve,
 • pridobiti znanja o osnovah podjetništva,
 • pogovarjati se o različnih aktualnih temah glede na vaš interes,
 • pridobiti nova znanja in veščine,
 • ustvarjati, kuhati, se družiti, se rekreirati
 • in pa še kaj po vaši izbiri,

ne odlašajte in se nam pridružite!