Image module

Podjetniško svetovanje

Pri podjetništvu je poleg sposobnosti ključnega pomena znanje, še posebno pa ga potrebujejo bodoči podjetniki, ki so zaznali tržno priložnost. Pomembno se je namreč zavedati, da podjetnik brez temeljitega predhodnega znanja pri vstopu v podjetništvo na današnjem zahtevnem trgu nima velike možnosti preživetja.

Nudimo vam ustrezna znanja, ki jih potrebujete pri ustanovitvi, zagonu in delovanju podjetja:

 • Splošno podjetniško svetovanje
  (preverjanje poslovne ideje na podlagi analize konkurence, analize kupcev, SWOT analize in kalkulacij, izbor dejavnosti, pogoji za opravljanje dejavnosti, definiranje imena podjetja in logotipa, registracija dejavnosti, spletna prisotnost, promocija, načrtovanje, predstavitev osnovnih funkcij v podjetju, ipd.)
 • Pomoč pri pripravi poslovnega načrta
  (predstavitev o pomenu, strukturi, vsebini ter pomembnosti poslovnega načrta, svetovanje in pomoč pri izdelavi vsebinskega in finančnega dela poslovnega načrta)
 • Svetovanje na področju ustanavljanja podjetij
  (ustanoviti s.p. ali d.o.o., popoldanski s.p., biti zavezanec za DDV ali nezavezanec, se odločiti za navadni ali normirani s.p., ipd.)
 • Svetovanje na področju računovodstva
  (registracija zavezanca za DDV, opredelitev davčnega obdobja, kaj je predmet obdavčitve za DDV, stopnje DDV, obvezne sestavine izdanih računov, davčna obravnava prejetih računov, obračun DDV, poročila za DURS, praktični primeri obravnave navedenih vsebin, ipd.)
 • Pomoč pri pridobitvi nepovratnih in povratnih sredstev
  (svetovanje pr izbiri ustreznih razpisov iz lokalnih in nacionalnih virov, poročanje in spremljanje pridobljenega projekta)