Reference in izkušnje

Regionalni center za razvoj ima bogate izkušnje in reference na različnih projektih. Doslej smo spremljali in poročali za več kot 20 projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Vrednost teh je preko 25 milijonov evrov, skupna vrednost projektov pa prek 40 milijonov evrov.

Od leta 2017 in do danes smo oddali vloge za projekte v vrednosti 31,9 milijonov evrov, kateri so bili pozitivno ocenjeni v višini 95,93 %.

Imamo izkušnje in znanje na različnih vrstah in velikostih projektov.  Zanje vzpostavimo projektno pisarno in izvajamo računovodske storitve. Lahko jih spremljamo v celoti in zanje poročamo kot zunanji izvajalec.

Bili smo vodilni partner številnih projektov in hkrati izvajalec. Med drugimi smo razvili tudi projekt “Podjetno v svet podjetništva”.