OBDOBJE IZVAJANJE PROJEKTA

od 28.11.2016 do 31.12.2017 

Subjekti inovativnega okolja 2016-2017

(SIO 2016-2017)

Pri podjetništvu je poleg sposobnosti ključnega pomena znanje, še posebno pa ga potrebujejo bodoči podjetniki, ki so zaznali tržno priložnost. Pomembno se je namreč zavedati, da podjetnik brez temeljitega predhodnega znanja pri vstopu v podjetništvo na današnjem zahtevnem trgu nima velike možnosti preživetja.

Regionalni center za razvoj d.o.o., Zagorje je bil izbran kot izvajalec programa SIO 2016-2017 (izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega okolja) v letih 2016 in 2017 na območju Zasavske regije.

1. NAMEN PROJEKTA:

vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

2. CILJ PROJEKTA:

spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

AKTIVNOSTI:

 1. ZA POTENCIALNE PODJETNIKE, STARTUPE, OBSTOJEČA INOVATIVNA PODJETJA S POTENCIALOM RASTI:
  • Promocijsko-motivacijski dogodki
  • Nabor in presoja inovativnih idej
  • Podjetniška šola
  • Individualna svetovanja, informiranja in usmerjanja
  • Mentorski program
 2.  ZA OBSTOJEČA INOVATIVNA PODJETJA S POTENCIALOM RASTI:
  • Nabor potencialnih, inovativnih podjetij s potencialom rasti in vrednotenje idej
  • Mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo
  • Povezovalni dogodek s prenosom znanj in z mreženjem

OBDOBJE IZVAJANJE PROJEKTA:

od 28.11.2016 do 31.12.2017

Aktivnosti v okviru projekta SIO 2016-2017 predstavljajo sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Upravičeni stroški so sofinancirani s strani Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanja podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.