PUM-O+ projekti in dejavnosti

Poklicna orientacija

je modul, v katerem se udeleženci učijo tehnik in veščin iskanja zaposlitve ter orientacije na trgu dela. Seznanjajo se s skritim trgom dela, načini komuniciranja z delodajalci, stresom na delovnem mestu, javnim nastopanjem, možnostmi dela v tujini… S pomočjo tega modula se udeleženci seznanjajo s svojimi prednostmi, ki jim omogočajo uspešen nastop na trgu dela. Prav tako pa se usposabljajo za prepoznavanje primanjkljajev v osebnih kompetencah, ki jim preprečujejo konkurenčen nastop na trgu dela. Na podlagi izvedenih vsebinskih sklopov ter tematik udeležencem pomagamo do lažje zaposlitve in obenem do večjega zavedanja samega sebe ter posledično do osebnostne rasti.

Pumovec v svetu

V okviru izbirnega projekta, mladi skozi celo leto po lastni želji s pomočjo plakata ali multimedijsko predstavijo različne države, ki so jim všeč ali pa so jih že obiskali. Po predstavitvi sledijo vprašanja in diskusija. Namen projekta je splošna razgledanost, pridobivanje komunikacijskih veščin in trening javnega nastopanja. V okviru tega projekta spoznavamo tudi kulturo predstavljene države in kulinariko. Ob sredah slednjo povežemo s kuharsko delavnico. Lahko pa se udeleženci odločijo predstaviti hobi ali drugo aktivnosti s katero se ukvarjajo v prostem času oz. jim je blizu ali pa predstavijo kakšno zanimivost.

Motivacijske delavnice in delavnice osebnostne rasti

V okviru vsebinskih sklopov delavnic udeleženci pridobivajo informacije in si izmenjujejo izkušnje s področja reševanja problemov, vrednostnega sistema, samopodobe in samospoštovanja. Mlade motiviramo in spodbujamo k učenju ter postavljanju ciljev, prav tako pa jih seznanjamo z različnimi načini komuniciranja in spoprijemanjem ter obvladovanjem stresa.

Podjetniške delavnice

V okviru podjetniških delavnic udeleženci skupaj z mentorji razmišljamo o podjetniških idejah, seznanjajo se s poslovnimi načrti, spoznavajo Zakon o delovnih razmerjih, saj ga morajo poznati tako podjetniki kot iskalci zaposlitve.

Interesne dejavnosti

DRUŽABNE IGRE – z udeleženci občasno preigravamo razne družabne igre (karte, človek ne jezi se, Activity, ipd.), govorne in gibalne družabne igre. Namen družabnih iger je sprostitev, spoznavanje in povezovanje skupine, gradnja odnosov med udeleženci in mentorji. To je zelo pomembno v prvih mesecih programa za nove udeležence, ker se tako utrjuje skupinska dinamika.

ŠPORT – z udeleženci se radi odpravimo tudi v naravo, kjer razvijamo zdravega duha v zdravem telesu. Pohodi so zelo dobra priložnost za medsebojno spoznavanje udeležencev med seboj in z mentorji. Aktivnost olajša nadaljne delo s posamezniki, pa tudi s skupino.

KUHARSKA DELAVNICA – v PUM-O+ okvirno enkrat tedensko pripravljamo skupno toplo malico. Dejavnost zajema zbiranje idej o malici v povezavi s projektom Pumovec v svetu, vzdrževanje delovnega prostora in osebne higiene, formiranje skupine kuharjev, razvijanje in krepitev funkcionalne pismenosti, delovnih navad, timskega sodelovanja preko dejavnosti načrtovanja kuhanja (iskanje receptov na internetu in v kuharskih knjigah, priprava seznama sestavin), izvedba dejavnosti, skupne malice, pospravljanja in ureditve kuhinje.

Individualni učni projekti

Udeleženci v času vključitve v program PUM-O+ opredeljujejo svoje poklicne in/ali izobraževalne cilje. Raziskujejo poklicne interese zaradi novega/drugega programa šolanja oz. se orientirajo na trgu dela in iščejo zaposlitev. Na ta način si bodo lahko sami krili stroške nadaljnjega izobraževanja. Zaradi dolge odsotnosti iz procesa izobraževanja potrebujejo udeleženci veliko spodbude in pomoči, saj se pri učenju ne znajdejo več najbolje.