VIZIJA

Biti prepoznaven, učinkovit in odgovoren pri podpori poslovnih rešitev.

POSLANSTVO
  • Skrbimo za pravočasno seznanjenost z najnovejšimi javnimi razpisi.
  • Nudimo učinkovito svetovanje podjetjem in organizacijam ter pripravimo vso potrebno dokumentacijo pri kandidiranju na javne razpise za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev.
  • Zagotavljamo strokovno podporo pri pripravi projektov, upravljanju, poročanju in finančnem spremljanju.
  • Nudimo podjetniško svetovanje.
  • Razpolagamo s poslovnimi prostori, ki jih dajemo podjetnikom v ugoden najem.
  • Upravljamo s človeškimi viri.
VREDNOTE

Naše vrednote temeljijo na medsebojnem spoštovanju, odgovornosti in zanesljivosti.