Seznam ostalih razpisov

16. 2. 2018 - 15.3./ 1.4./ 15.4./ 1.5./ 15.5./ 1.6./ 15.6./ 1.7./ 1.9./ 15.9./ 1.10./ 15.10.2018
Javni sklad RS za podjetništvo
Javni razpis P1 plus 2018 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
16. 2. 2018 - 31. 3. 2018
Mariborska razvojna agencija
Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicj na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018
16. 2. 2018 - 26. 3. 2018
Mestna občina Velenje
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Velenje
23. 2. 2018 - 23. 3. 2018
Občina Kostanjevica na Krki
Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov v občini Kostanjevica na Krki za leto 2018
23. 2. 2018 - 10. 4. 2018
Mestna občina Murska Sobota
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2018 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi
23. 2. 2018 - 26. 3. 2018
Mestna občina Celje
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2018
23. 2. 2018 - 23. 3. 2018
Občina Kostanjevica na Krki
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Kostanjevica na Krki za leto 2018
23. 2. 2018 - 7. 5. 2018
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobrova - Polhov Gradec v letu 2018
23. 2. 2018 - 26. 3. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javni razpis za 4. Ukrep uredbe: pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018
23. 2. 2018 - 26. 3. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javni razpis za 3. Ukrep uredbe: pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018
23. 2. 2018 - 26. 3. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javni razpis za 2. Ukrep uredbe: pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2018
23. 2. 2018 - 26. 3. 2018
Občina Vipava
Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava v letu 2018
23. 2. 2018 - 20. 4. 2018 / 19. 10. 2018
Občina Divača
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2018
23. 2. 2018 - 15. 12. 2018
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH
23. 2. 2018 - 26. 3. 2018
Mestna občina Velenje
Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2018
23. 2. 2018 - 26. 3. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2018
23. 2. 2018 - 23. 4. 2018
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020
23. 2. 2018 - 1.3. 2018 in 13.9. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA
16. 2. 2018 - odvisno od ukrepa (6. 4. 2018 in 11. 9. 2018)
Mestna občina Kranj
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018
16. 2. 2018 - 30. 3. 2018
Mestna občina Celje
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2018
16. 2. 2018 - 2. 3. 2018
Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje inovativnih programov, prireditev in promocije na Tržnici Videm za leto 2018
16. 2. 2018 - 23. 11. 2018 (oziroma do porabe sredstev)
Občina Tolmin
Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2018
16. 2. 2018 - 23. 3. 2018
Občina Tolmin
Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2018
16. 2. 2018 - 16. 3. 2018
Mestna občina Murska Sobota
Javni razpis za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
16. 2. 2018 - 20.4.2018/19.10.2018
Občina Divača
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2018
16. 2. 2018 - 16. 3. 2018
Mestna občina Murska Sobota
Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
16. 2. 2018 - 16. 3. 2018
Mestna občina Murska Sobota
Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
16. 2. 2018 - 19. 3. 2018
Občina Komen
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen v letu 2018
16. 2. 2018 - 16. 3. 2018
Občina Prevalje
Javni razpis za izbiro programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2018 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
16. 2. 2018 - 20. 3. 2018
Mestna občina Murska Sobota
Javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2018 na področjih: A) Socialnega varstva B) Programi Društev upokojencev C) Posebni programi na področju socialnega varstva D) Zdravstvenega varstva
16. 2. 2018 - 16. 3. 2018
Mestna občina Murska Sobota
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok
16. 2. 2018 - 12. 3. 2018 / 16. 4. 2018 / 14. 5. 2018 / 17. 9. 2018 / 12. 11. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020
16. 2. 2018 - 4. 4. 2018
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov
16. 2. 2018 - odvisno od ukrepa (20. 3. 2018 in 1. 10. 2018)
Občina Krško
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2018
16. 2. 2018 - 30. 3. 2018
Občina Sežana
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2018
16. 2. 2018 - 19. 3. 2018
Ministrstvo za kulturo
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
16. 2. 2018 - 10. 4. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tretji javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo"
16. 2. 2018 - 10. 4. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tretji javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo"
16. 2. 2018 - 10. 4. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tretji javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture"
9. 2. 2018 - 9. 3. 2018
Mestna občina Nova Gorica
Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
9. 2. 2018 - 11. 3. 2018
Občina Medvode
Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2018
9. 2. 2018 - 11. 3. 2018
Občina Medvode
Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2018
9. 2. 2018 - 11. 3. 2018
Občina Medvode
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2018
9. 2. 2018 - 11. 3. 2018
Občina Medvode
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov Občine Medvode v letu 2018
9. 2. 2018 - 30. 3. 2018
Mestna občina Maribor
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2018
9. 2. 2018 - 2. 3. 2018
Mestna občina Murska Sobota
Javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2018
9. 2. 2018 - 11. 3. 2018
Občina Divača
Javni razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača – za leto 2018
9. 2. 2018 - 9. 3. 2018
Mestna občina Koper
Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2018
9. 2. 2018 - 31. 10. 2018 (oziroma do porabe sredstev)
Občina Kostanjevica na Krki
Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
9. 2. 2018 - 13. 3. 2018
Občina Vipava
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Vipava v letu 2018
9. 2. 2018 - 16. 3. 2018
Občina Mežica
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, projektov in dejavnosti na področju kulture, ki jih bo Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna v letu 2018
9. 2. 2018 - 16. 3. 2018
Občina Mežica
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti na področju športa, ki jih bo v letu 2018 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna
2. 2. 2018 - 14. 3. 2018
SPIRIT Slovenija, javna agencija
JR za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska
2. 2. 2018 - 6. 3. 2018
Občina Krško
Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v občini Krško za leto 2018
2. 2. 2018 - 5. 3. 2018
Občina Medvode
javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2018
2. 2. 2018 - 25. 5. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
2. 2. 2018 - 25. 5. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
2. 2. 2018 - 5. 3. 2018
Občina Slovenj Gradec
Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018
2. 2. 2018 - 3. 10. 2018 (oziroma do porabe sredstev)
Občina Sevnica
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2018