Ostali razpisi

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 28. 12. 2018
Rok za oddajo: 19. 12. 2019
Dodatne informacije:
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:
1. prvi rok je 17. 1. 2019,
2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,
3. 4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019,
4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.
Razpisna dokumentacija

Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2020

Mestna občina Ljubljana
Datum objave: 29. 11. 2019
Rok za oddajo: 20. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Mestna občina Ljubljana
Datum objave: 29. 11. 2019
Rok za oddajo: 7. 1. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig

Občina Ig
Datum objave: 29. 11. 2019
Rok za oddajo: 17. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig

Občina Ig
Datum objave: 29. 11. 2019
Rok za oddajo: 17. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« (JR-ESRR-Razvoj slovenščine v digitalnem okolju)

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 29. 11. 2019
Rok za oddajo: 22. 1. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Popravek za Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 29. 11. 2019
Rok za oddajo: 7. 1. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 29. 11. 2019
Rok za oddajo: 28. 2. 2020
Dodatne informacije:
Dodata se dva nova roka:

– 6. rok do 24. 1. 2020,
– 7. rok do 28. 2. 2020.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj

Šolski center Ptuj Gimnazija Ptuj Dijaški dom Ptuj
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 7. 1. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Maribor (JPR-KUL-2020)

Mestna občina Maribor
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 31. 1. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2019/2020 na prostem«

Občina Zagorje ob Savi
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 9. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 1. 6. 2020
Dodatne informacije:
Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. do 3. 1. 2020,
2. do 17. 1. 2020,
3. do 3. 2. 2020,
4. do 17. 2. 2020,
5. do 3. 3. 2020,
6. do 20. 3. 2020,
7. do 3. 4. 2020,
8. do 17. 4. 2020,
9. do 4. 5. 2020,
10. do 18. 5. 2020,
11. do 1. 6. 2020.
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 13. 1. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020–2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 28. 5. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023) in Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR13–PROGRAM MS–2020–2023)

Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 7. 1. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 14. 1. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«

Ministrstvo za zdravje 
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 23. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 13. 2. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Obvestilo o objavi Javnega ciljnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki jih bo v letih 2020–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JCPR-DIGIP-UGU-2020-2021

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 23. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19)

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 22. 11. 2019
Rok za oddajo: 14. 2. 2020
Dodatne informacije:
1. rok do 19. 7. 2019,
2. rok do 30. 8. 2019,
3. rok do 15. 10. 2019,
4. rok do 29. 11. 2019,
5. rok do 10. 1. 2020,
6. rok do 14. 2. 2020.
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj Gradec za leto 2020

Mestna občina Slovenj Gradec
Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za oddajo: 16. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana za leto 2020 s področja varstva okolja

Mestna občina Ljubljana
Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za oddajo: 16. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Bovec
Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za oddajo: 9. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica
Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za oddajo: 30. 4. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2020–2023) in Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020–2022 (oznaka: JR11–REVIJALNI PROGRAM–2020–2022)

Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za oddajo: 23. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-UPR-AO-2020/21

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za oddajo: 30. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

4. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za oddajo: 20. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2020–2022 v Mestni občini Ljubljana

Mestna občina Ljubljana
Datum objave: 8. 11. 2019
Rok za oddajo: 10. 12. 2019
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija