Ostali razpisi

4. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 22. 10. 2021
Rok za oddajo: 12. 1. 2022
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022

Občina Ilirska Bistrica
Datum objave: 24. 9. 2021
Rok za oddajo: 29. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo prijav je 29. 10. 2021 do 10. ure

Razpisna dokumentacija

Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 17. 9. 2021
Rok za oddajo: 13. 12. 2021
Dodatne informacije:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 10. 2021 do 13. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 17. 9. 2021
Rok za oddajo: 15. 12. 2021
Dodatne informacije:

Možnost prijave do vključno 15. 12. 2021 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 10. 9. 2021
Rok za oddajo: 31. 1. 2022
Dodatne informacije:

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 1. 2022.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (JR OSSIN – ANS UKREP 1/2-2021-24)

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti
Datum objave: 27. 8. 2021
Rok za oddajo: 2. 3. 2024
Dodatne informacije:

Skrajni rok za prispetje vloge je 2. 3. 2024.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2021

Občina Komen
Datum objave: 20. 8. 2021
Rok za oddajo: 30. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 30.10.2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb

Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 20. 8. 2021
Rok za oddajo: 31. 12. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 31. decembra 2021 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44/21 z dne 26. 3. 2021 s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021:

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 13. 8. 2021
Rok za oddajo: 6. 12. 2021
Dodatne informacije:

6. rok prijave do 8.11.2021
7. rok prijave do 6.12.2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki
Datum objave: 18. 6. 2021
Rok za oddajo: 31. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 31.10.2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 4. 6. 2021
Rok za oddajo: 3. 12. 2021
Dodatne informacije:

Roki za prijavo so:.
– v letu 2021: 18. 6., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.,
– v letu 2022: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 2. 9. oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2021

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj
Datum objave: 4. 6. 2021
Rok za oddajo: 10. 12. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave najkasneje do petka, 10. decembra 2021.

Razpisna dokumentacija

Sprememba v Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Ministrstvo za javno upravo
Datum objave: 14. 5. 2021
Rok za oddajo: 23. 12. 2021
Dodatne informacije:

Rok oddaje vloge je do 23. 12. 2021 do 12. ure oziroma do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2021 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o. po pooblastilu Mestne občine Celje
Datum objave: 7. 5. 2021
Rok za oddajo: 29. 10. 2021
Dodatne informacije:

Zadnji rok za prejem vlog je 29. 10. 2021 do 13. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leti 2021 in 2022

Mestna občina Koper
Datum objave: 7. 5. 2021
Rok za oddajo: 18. 1. 2022
Dodatne informacije:

Rok prijave najkasneje do vključno 8. 6. 2021 (1. prijavni rok),
– najkasneje do vključno 18. 1. 2022 (2. prijavni rok).

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2021

Občina Velike Lašče
Datum objave: 23. 4. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo prijav do 30.11.2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče v letu 2021

Občina Velike Lašče
Datum objave: 23. 4. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo vlog je 30.11.2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2021 – Sredstva za enkratne finančne pomoči 2021 (v nadaljevanju razpis)

Občina Sežana
Datum objave: 16. 4. 2021
Rok za oddajo: 31. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok oddaje vlog do: 31. 10. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Mestna občina Nova Gorica
Datum objave: 26. 2. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave: 30. 11. 2021 do 15. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2021

Občina Tolmin
Datum objave: 26. 2. 2021
Rok za oddajo: 19. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo vloge je 19. november 2021, do 11. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi v letu 2021

Občina Zagorje ob Savi
Datum objave: 26. 2. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do vključno 30. 11. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2021

Občina Zagorje ob Savi
Datum objave: 5. 2. 2021
Rok za oddajo: 5. 11. 2021
Dodatne informacije:

Roki za oddajo prijav:
a) 1. 4. 2021 za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021
b) 1. 7. 2021 za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021
c) 1. 9. 2021 za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021
d) 5. 11. 2021 za projekte, ki se izvajajo do 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče v letu 2021

Občina Velike Lašče
Datum objave: 29. 1. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok: do 30. novembra 2021

Razpisna dokumentacija

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-UPRIZ-2021

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 22. 12. 2021
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020

Regionalna razvojna agencija Posavje
Datum objave: 13. 11. 2020
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za oddajo: 31. 12. 2024
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 6. 12. 2019
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Predvideni so trije roki :
– do 20. 1. 2020,
– od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,
– od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 31. 5. 2019
Rok za oddajo: 30. 9. 2022
Dodatne informacije:

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:
1. rok: 30. 9. 2019
2. rok: 30. 9. 2020
3. rok: 30. 9. 2021
4. rok: 30. 9. 2022

Razpisna dokumentacija