Ostali razpisi

Javni razpis za razdelitev sredstev za založništvo in nakup opreme 2020

Občina Litija
Datum objave: 2. 10. 2020
Rok za oddajo: 30. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Občina Majšperk
Datum objave: 2. 10. 2020
Rok za oddajo: 30. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD)

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 2. 10. 2020
Rok za oddajo: 6. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sprememba 6. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 2. 10. 2020
Rok za oddajo: 15. 12. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Litija

Občina Litija
Datum objave: 25. 9. 2020
Rok za oddajo: 21. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021

Občina Ilirska Bistrica
Datum objave: 25. 9. 2020
Rok za oddajo: 26. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2020 (v nadaljevanju: JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020)

Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 25. 9. 2020
Rok za oddajo: 26. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, nov dodatni prijavni rok za leto 2020

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Datum objave: 25. 9. 2020
Rok za oddajo: 26. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 18. 9. 2020
Rok za oddajo: 27. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 18. 9. 2020
Rok za oddajo: 15. 12. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupin raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 18. 9. 2020
Rok za oddajo: 15. 12. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Datum objave: 18. 9. 2020
Rok za oddajo: 10. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Datum objave: 11. 9. 2020
Rok za oddajo: 2. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Gorje

Občina Gorje
Datum objave: 4. 9. 2020
Rok za oddajo: 28. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020

Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 4. 9. 2020
Rok za oddajo: 16. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije gorenjske regije za obdobje 2021–2027

Mestna občina Kranj
Datum objave: 28. 8. 2020
Rok za oddajo: 27. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2020

Občina Komen
Datum objave: 21. 8. 2020
Rok za oddajo: 30. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 21. 8. 2020
Rok za oddajo: 23. 11. 2020
Dodatne informacije:
Roki za oddajo vloge:

1. rok do 28. 9. 2020,
2. rok do 26. 10. 2020,
3. rok do 23. 11. 2020.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 21. 8. 2020
Rok za oddajo: 23. 11. 2020
Dodatne informacije:
Roki za oddajo vloge:

1. rok do 28. 9. 2020,
2. rok do 26. 10. 2020,
3. rok do 23. 11. 2020.

Razpisna dokumentacija

15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 7. 8. 2020
Rok za oddajo: 4. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 31. 7. 2020
Rok za oddajo: 7. 12. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 24. 7. 2020
Rok za oddajo: 26. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 24. 7. 2020
Rok za oddajo: 21. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč

Slovenski regionalno razvojni sklad 
Datum objave: 17. 7. 2020
Rok za oddajo: 16. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za oddajo: 24. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za oddajo: 31. 12. 2024
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih posojil v letu 2020 za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren – Kostanjevica, Občini Renče – Vogrsko in Občini Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 27. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro in mala podjetja na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 27. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija