Ostali razpisi

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 11. 12. 2020
Rok za oddajo: 12. 2. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbiro statusnega partnerja s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o.

Občina Preddvor
Datum objave: 31. 12. 2020
Rok za oddajo: 9. 2. 2021
Dodatne informacije:
Rok prijave: 9. 2. 2021 do 9. ure
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji
Datum objave: 31. 12. 2020
Rok za oddajo: 19. 1. 2021
Dodatne informacije:
Rok za oddajo prijave: 19. 1. 2021 do 9. ure
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2021

Občina Ilirska Bistrica
Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za oddajo: 29. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2021

Občina Ilirska Bistrica
Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za oddajo: 1. 2. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2021

Občina Ilirska Bistrica
Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za oddajo: 21. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Krško iz leta 2019

Občina Krško
Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za oddajo: 29. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-5

Radiotelevizija Slovenija
Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za oddajo: 1. 3. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za oddajo: 15. 2. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za oddajo: 25. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za oddajo: 29. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2021

Mestna občina Celje
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 20. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2021

Mestna občina Ljubljana
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 18. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2021

Mestna občina Celje
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 18. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management – KCDM 3.0 za obdobje 2020–2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 28. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR-VIZ-2021

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 22. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-Romi-2021

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 24. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR-DŠ-2021)

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 22. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JPR-GUM-2021

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 22. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-UPRIZ-2021

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 22. 12. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 20. 4. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 20. 4. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 4. 12. 2020
Rok za oddajo: 4. 2. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-4 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 8 x 50 minut)

RTV Slovenija
Datum objave: 13. 11. 2020
Rok za oddajo: 8. 3. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-3

RTV Slovenija
Datum objave: 13. 11. 2020
Rok za oddajo: 18. 1. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020

Regionalna razvojna agencija Posavje
Datum objave: 13. 11. 2020
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za oddajo: 24. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za oddajo: 31. 12. 2024
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija