Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

Mestna občina Nova Gorica
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 20. 7. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2020

Občina Krško
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 12. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih posojil v letu 2020 za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren – Kostanjevica, Občini Renče – Vogrsko in Občini Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 27. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro in mala podjetja na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 27. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 27. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 27. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za podporo poslovanja gospodarskih subjektov na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 27. 8. 2021
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje podjetniških projektov – PF3

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 16. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred- financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 16. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 3. 7. 2020
Rok za oddajo: 21. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2020, v okvirni višini 3.000 €

Občina Ravne na Koroškem
Datum objave: 26. 6. 2020
Rok za oddajo: 20. 7. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica

Šolski center Nova Gorica
Datum objave: 26. 6. 2020
Rok za oddajo: 25. 8. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja

Regionalna razvojna agencija Posavje
Datum objave: 26. 6. 2020
Rok za oddajo: 16. 11. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021 in 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 26. 6. 2020
Rok za oddajo: 24. 9. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 26. 6. 2020
Rok za oddajo: 21. 7. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči za leto 2020

Občina Kanal ob Soči
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 20. 7. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2020

Mestna občina Maribor
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 18. 9. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2020

Občina Medvode
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 19. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 31. 12. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 20. 8. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 7. 9. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2021–2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 7. 9. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021–2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 30. 9. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2021–2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 17. 9. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 1. 10. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 19. 7. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 31. 7. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za oddajo: 31. 7. 2020
Dodatne informacije:
/
Razpisna dokumentacija