Ostali razpisi

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 5. 8. 2022
Rok za oddajo: 15. 4. 2024
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (JR OSSIN – ANS UKREP 1/2-2021-24)

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti
Datum objave: 27. 8. 2021
Rok za oddajo: 2. 3. 2024
Dodatne informacije:

Skrajni rok za prispetje vloge je 2. 3. 2024.

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za oddajo: 31. 12. 2024
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija