Ostali razpisi

Javni razpis P1 plus 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 15. 4. 2022
Rok za oddajo: 15. 10. 2022
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)

Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 14. 1. 2022
Rok za oddajo: 31. 12. 2023
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)

Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 14. 1. 2022
Rok za oddajo: 31. 12. 2023
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja

Regionalna razvojna agencija Posavje
Datum objave: 3. 12. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2022
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 29. 10. 2021
Rok za oddajo: 28. 10. 2022
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (JR OSSIN – ANS UKREP 1/2-2021-24)

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti
Datum objave: 27. 8. 2021
Rok za oddajo: 2. 3. 2024
Dodatne informacije:

Skrajni rok za prispetje vloge je 2. 3. 2024.

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za oddajo: 31. 12. 2024
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 31. 5. 2019
Rok za oddajo: 30. 9. 2022
Dodatne informacije:

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:
1. rok: 30. 9. 2019
2. rok: 30. 9. 2020
3. rok: 30. 9. 2021
4. rok: 30. 9. 2022

Razpisna dokumentacija