Ostali razpisi

Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok za oddajo: 18. 10. 2023
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za finančna produkta – LOKALNO PF ter NVO PF

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok za oddajo: 31. 12. 2023
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF 

Slovenski regionalno razvojni sklad 
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok za oddajo: 31. 12. 2023
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis P1 plus 2023 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok za oddajo: 15. 10. 2023
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 5. 8. 2022
Rok za oddajo: 15. 4. 2024
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)

Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 14. 1. 2022
Rok za oddajo: 31. 12. 2023
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)

Ministrstvo za okolje in prostor
Datum objave: 14. 1. 2022
Rok za oddajo: 31. 12. 2023
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (JR OSSIN – ANS UKREP 1/2-2021-24)

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti
Datum objave: 27. 8. 2021
Rok za oddajo: 2. 3. 2024
Dodatne informacije:

Skrajni rok za prispetje vloge je 2. 3. 2024.

Razpisna dokumentacija

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 10. 7. 2020
Rok za oddajo: 31. 12. 2024
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija