Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 24. 6. 2021
Rok za oddajo: 25. 10. 2021
Dodatne informacije:

Roki prijave:
1. rok do 5. 7. 2021,
2. rok do 2. 8. 2021,
3. rok do 20. 9. 2021,
4. rok do 25. 10. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ilirska Bistrica za leto 2021 II

Občina Ilirska Bistrica
Datum objave: 23. 7. 2021
Rok za oddajo: 30. 7. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave je do vključno 30. julija 2021, do 9. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2021

Mestna občina Maribor
Datum objave: 23. 7. 2021
Rok za oddajo: 8. 9. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do vključno 8. 9. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2021

Občina Sežana
Datum objave: 16. 7. 2021
Rok za oddajo: 17. 9. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo prijav je do vključno 17. 9. 2021

Razpisna dokumentacija

javni razpis za sofinanciranje programov s področja znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture v MOMS v letu 2021

Mestna občina Murska Sobota
Datum objave: 16. 7. 2021
Rok za oddajo: 6. 8. 2021
Dodatne informacije:

Rok za prijavo do vključno 6. 8. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5; Št. 3021-2/2021-SRRS-4 Ob-2549/21

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 16. 7. 2021
Rok za oddajo: 25. 10. 2021
Dodatne informacije:

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 2. 8. 2021,
2. rok do 20. 9. 2021,
3. rok do 25. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 9. 7. 2021
Rok za oddajo: 30. 8. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do vključno ponedeljka, 30. 8. 2021, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2022–2024

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 9. 7. 2021
Rok za oddajo: 7. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do vključno 7. 10. 2021, do 14. ure.

Razpisna dokumentacija

javni razpis za sofinanciranje mladinskega programa ali programa za mlade na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske skupnosti v letu 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino
Datum objave: 9. 7. 2021
Rok za oddajo: 9. 8. 2021
Dodatne informacije:

Rok za prijavo najpozneje do 9. 8. 2021.

Razpisna dokumentacija

javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 9. 7. 2021
Rok za oddajo: 9. 8. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo prijav je najkasneje do 9. 8. 2021.

Razpisna dokumentacija

Popravek Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja 2. popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 9. 7. 2021
Rok za oddajo: 27. 8. 2021
Dodatne informacije:

Prvi rok za prijavo je 20. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Datum objave: 9. 7. 2021
Rok za oddajo: 9. 8. 2021
Dodatne informacije:

Rok za prijavo je ponedeljek, 9. 8. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica
Datum objave: 2. 7. 2021
Rok za oddajo: 2. 8. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave na razpis je 2. 8. 2021, do 8. ure.

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 2. 7. 2021
Rok za oddajo: 31. 7. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo vlog je do 31. julija 2021.

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 2. 7. 2021
Rok za oddajo: 31. 7. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo vlog je do 31. julija 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2021

Občina Krško
Datum objave: 24. 6. 2021
Rok za oddajo: 20. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok za predložitev vlog je 20. 10. 2021 (datum poštnega žiga)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja turizma v Občini Divača za leto 2021 (v nadaljevanju razpis)

Občina Divača
Datum objave: 24. 6. 2021
Rok za oddajo: 2. 8. 2021
Dodatne informacije:

Zadnji rok za predložitev prijav je 2. 8. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020–2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 24. 6. 2021
Rok za oddajo: 31. 7. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 31. 7. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 24. 6. 2021
Rok za oddajo: 31. 7. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 31. 7. 2021.

Razpisna dokumentacija

2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 24. 6. 2021
Rok za oddajo: 23. 9. 2021
Dodatne informacije:

Vnos vlog v elektronski sistem poteka od 16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 24. 6. 2021
Rok za oddajo: 1. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo prijave 1. 10. 2021 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana za leto 2021

Občina Piran
Datum objave: 18. 6. 2021
Rok za oddajo: 1. 9. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 1. 9. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki
Datum objave: 18. 6. 2021
Rok za oddajo: 31. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 31.10.2021.

Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 18. 6. 2021
Rok za oddajo: 1. 9. 2021
Dodatne informacije:

– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020«.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 11. 6. 2021
Rok za oddajo: 4. 10. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo vloge:

1. rok do 30. 6. 2021,
2. rok do 30. 7. 2021,
3. rok do 6. 9. 2021,
4. rok do 4. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora v občini Krško za leto 2021

Občina Krško
Datum objave: 4. 6. 2021
Rok za oddajo: 3. 9. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do petka, 3. 9. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren – Kostanjevica, Občini Renče – Vogrsko in Občini Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 4. 6. 2021
Rok za oddajo: 2. 9. 2021
Dodatne informacije:

Rok do vključno 2. 9. 2022

Razpisna dokumentacija

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil za ublažitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Datum objave: 4. 6. 2021
Rok za oddajo: 3. 12. 2021
Dodatne informacije:

Roki za prijavo so:.
– v letu 2021: 18. 6., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.,
– v letu 2022: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 2. 9. oziroma do porabe sredstev

Razpisna dokumentacija