Ostali razpisi

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021)

Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave: 12. 3. 2021
Rok za oddajo: 30. 4. 2021
Dodatne informacije:

Oddaja vlog za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 4. 2021,
oddaja vlog na drugo in hkrati zadnje odpiranje je 24. 9. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 12. 3. 2021
Rok za oddajo: 5. 5. 2021
Dodatne informacije:

Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2021 in 8. september 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 12. 3. 2021
Rok za oddajo: 30. 4. 2021
Dodatne informacije:

Oddaja vlog za prvo odpiranje, do 30. 4. 2021 do 24. ure in za drugo odpiranje, do 30. 8. 2021 do 24. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za leto 2021

Občina Komen
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 7. 5. 2021
Dodatne informacije:

Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči naslednji dan po objavi.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2021

Občina Prevalje
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 10. 5. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 10. 5. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2021

Mestna občina Nova Gorica
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 13. 5. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 13. 5. 2021 do 15. ure

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2021

Občina Hrpelje - Kozina
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 24. 9. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do vključno 24. 9. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2021

Občina Komen
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 7. 5. 2021
Dodatne informacije:

Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2021 (JR-RPR-2021)

Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 30. 4. 2021
Dodatne informacije:

Prijava do vključno 30. 4. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 25. 5. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 25. 5. 2021 do 15. ure

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 29. 4. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave:
1. rok: 29. 4. 2021 do 24:00 in
2. rok: 10. 6. 2021 do 24:00.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 30. 8. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do 10. 5. 2021, drugi rok je 2. 7. 2021 in skrajni rok 30. 8. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 9. 4. 2021
Rok za oddajo: 23. 4. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave najkasneje do 23. 4. 2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2021

Občina Sevnica
Datum objave: 12. 3. 2021
Rok za oddajo: 20. 5. 2021
Dodatne informacije:

Rok za prijavo do 20. 5. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2021 (v nadaljevanju: razpis)

Občina Sežana
Datum objave: 12. 3. 2021
Rok za oddajo: 3. 6. 2021
Dodatne informacije:

Rok za prijavo na razpis je 3. 6. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2021

Občina Divača
Datum objave: 5. 3. 2021
Rok za oddajo: 17. 9. 2021
Dodatne informacije:

Rok za predložitev vlog je do petka, 17. 9. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2021 (v nadaljevanju: JR6–INJ–2021).

Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 5. 3. 2021
Rok za oddajo: 23. 4. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo prijav: od 5. 3. 2021 in traja do 23. 4. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike za leto 2021 (v nadaljevanju: JR3–TRUBAR–2021).

Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 5. 3. 2021
Rok za oddajo: 23. 4. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo prijav: od 5. 3. 2021 in traja do 23. 4. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Mestna občina Nova Gorica
Datum objave: 26. 2. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave: 30. 11. 2021 do 15. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2021

Občina Tolmin
Datum objave: 26. 2. 2021
Rok za oddajo: 19. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo vloge je 19. november 2021, do 11. ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi v letu 2021

Občina Zagorje ob Savi
Datum objave: 26. 2. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok prijave do vključno 30. 11. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2021

Občina Zagorje ob Savi
Datum objave: 5. 2. 2021
Rok za oddajo: 5. 11. 2021
Dodatne informacije:

Roki za oddajo prijav:
a) 1. 4. 2021 za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021
b) 1. 7. 2021 za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021
c) 1. 9. 2021 za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021
d) 5. 11. 2021 za projekte, ki se izvajajo do 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče v letu 2021

Občina Velike Lašče
Datum objave: 29. 1. 2021
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

Rok: do 30. novembra 2021

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 29. 1. 2021
Rok za oddajo: 15. 6. 2021
Dodatne informacije:

Rok oddaje do 15. 6. 2021, do 23.59 ure.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021

Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
Datum objave: 29. 1. 2021
Rok za oddajo: 18. 6. 2021
Dodatne informacije:

Rok za oddajo je 18. 6. 2021 do 24. ure

Razpisna dokumentacija

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 15. 1. 2021
Rok za oddajo: 31. 5. 2021
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-UPRIZ-2021

Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za oddajo: 22. 12. 2021
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija

Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020

Regionalna razvojna agencija Posavje
Datum objave: 13. 11. 2020
Rok za oddajo: 30. 11. 2021
Dodatne informacije:

/

Razpisna dokumentacija