Veseli december

Z udeleženci smo skupaj dogovorjeni projekt realizirali v celoti. Zajemal je pripravo voščil za ustanove in nekatere posameznike, povezane s programom PUM-O Zasavje. Voščila so bila v celoti izdelana s